Deel een tip

We delen interessant en relevant nieuws, foto's, video's, tips, aankondigingen, enz. met onze lezers. Als je groen nieuws te delen hebt dat past binnen één van onze categorieën, óf je struikelde over iets leuks waarvan je denkt dat we dat op ons platform moeten delen, dan kun je een korte mail sturen met de details. Doet dit samen met je naam/ twitter ID/ andere informatie, zodat we het voor jou naar buiten kunnen brengen.

We zijn ook altijd op zoek naar vrijwilligers om ons team te versterken, dus neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent om regelmatig nieuws bij te dragen voor Groen en gelukkig!

Neem contact met ons op!