De groenste van het land

Nederland loopt in Europa achter wat betreft duurzaamheid. Qua energie werden we in 2014 zelfs eerder grijzer dan groener. Dit bleek uit onderzoek naar de groenste stroomleveranciers. De Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en WISE onderzochten 37 leveranciers van elektriciteit. Gelukkig gloort er hoop aan de horizon; drie bedrijven scoorden een 10.

Groene stroom vs grijze stroom

Voor het opwekken van groene stroom kun je zon, wind en water gebruiken. Dit zijn eindeloos hernieuwbare energiebronnen en worden bijvoorbeeld door middel van een windturbine of een zonnepaneel opgewekt.

Elektriciteit uit een kerncentrale of een aardgas- of kolengestookte centrale noemen we grijze stroom. In het geval van een kolencentrale wordt de stroom gemaakt door het verbranden van eindige grondstoffen - kolen. Kolen zijn fossiele grondstoffen, vaak uit diep gelegen aardlagen. Ze kunnen slechts één keer worden verbrandt en zijn dus niet hernieuwbaar. Daarnaast veroorzaakt het verbranden van kolen een enorme uitstoot van giftige stoffen waaronder grote hoeveelheden CO2.

Het onderzoek

In het onderzoek werd er gekeken naar de volgende punten:
- De geproduceerde of ingekochte stroom;
- De verkoop van stroom aan eindgebruikers;
- Het investeringsbeleid.

Voor elk van deze onderdelen kunnen leveranciers kiezen uit veel verschillende brandstoffen en technieken van stroomopwekking. Welke keuzes worden gemaakt, welke brandstoffen worden gebruikt en welke investeringen worden gedaan. Deze keuzes hebben een grote impact op het milieu, het klimaatprobleem en de toekomst van de elektriciteitsvoorziening.

In de resultaten van het onderzoek zijn de stroomleveranciers ingedeeld in voorlopers, volgers en vervuilers.
Voorlopers: de bedrijven die actief meewerken aan de transitie naar een schone energievoorziening. Zij bouwen bijvoorbeeld windmolens, investeren niet in kolencentrales en produceren hooguit nog met gascentrales. Deze energiebedrijven staan bovenaan in de figuur hieronder.
Volgers: bedrijven die niet bijzonder vooruitstrevend zijn: zij kopen vooral in op de stroommarkt. Dat kan zelfs kolenstroom zijn, omdat die goedkoper is.
Vervuilers: deze bedrijven leveren kolenstroom en bouwen daarnaast bijvoorbeeld nog nieuwe kolen- of kerncentrales.

Energieleveranciers voorlopers, volgers en vervuilers

* De gegevens zijn van 2014.
* Het onderzoek heeft alleen betrekking op de elektriciteitsmarkt; productie en levering van (aard)gas zijn buiten beschouwing gelaten.

Wie wil bijdragen aan een schone energievoorziening wordt dus klant van een voorloper en niet van een volger of vervuiler. Helaas zegt de naamgeving van een bedrijf weinig. Greenfoot Energy, SEPA Green en De Groene Belangenbehartiger zijn in werkelijkheid voor minder groen dan hun naam doet denken.

Het hele onderzoeksrapport lees je hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.