Hoe groen is groene stroom?

Hoe groen is groene energie

Wanneer ik een contract hebt afgesloten voor groene stroom, komt er alleen maar groene stroom uit mijn stopcontact. Dit is iets wat veel mensen denken, maar het is niet zo gemakkelijk als het lijkt. In Nederland is er namelijk een grote vraag naar groene stroom. Een grotere vraag dan we hier daadwerkelijk kunnen opwekken.

Wat is groene stroom ook alweer?

De overheid heeft hiervoor een definitie opgesteld. Zij noemen stroom groen wanneer:
- De energiebron niet uitgeput raakt;
- De energie schoon en betrouwbaar is;
- De energie niet bijdraagt aan klimaatverandering;
- Bij de winning en omzetting nauwelijks sprake is van schadelijke effecten voor het klimaat.

We komen dan uit op energiebronnen van wind, water, zon en biomassa. In Nederland is 12% van de opgewekte stroom groene energie (2012). De rest is grijze stroom, maar kan in sommige gevallen wel als groene stroom worden verkocht.

Hoe grijze stroom “groen” wordt

In 2014 had 63 procent van de Nederlandse huishoudens een contract voor groene stroom. Bij iedereen komt dezelfde energie uit het stopcontact. Zou je groen en grijs daadwerkelijk willen scheiden, dan zouden er aparte draden voor groen en grijs moeten zijn. Aangezien dit niet het geval is, wordt dit opgelost door middel van Garanties van Oorsprong (GvO's). Dit is een Europees systeem voor erkende groene stroom. Voor elke 1000 kWh die een producent van groene stroom oplevert, krijgt hij één GvO. Voor een gemiddeld Nederlands gezin betekent het dat er 3,5 GvO's nodig zijn.

GvO's zijn verhandelbaar. De vraag naar groene stroom in Nederland groter dan door Nederlandse groene producenten geproduceerd kan worden. Daarom koopt men GvO's uit landen waar het aanbod van groene stroom groter is dan de vraag. "Onze" GvO's komen veelal van Scandinavische waterkrachtcentrales. Daardoor kan het zijn dat je op papier 100% duurzame energie krijgt, maar in werkelijkheid grijze stroom of een mix van grijze en groene stroom.

Zeker zijn van groene stroom

Om te weten hoe groen jouw groene stroom is, heeft Hier de Groene Stroom Checker ontwikkeld. Doordat in andere Europese landen de vraag naar groene stroom kleiner is, is de schaarste aan GvO's nog ver weg. Waarom zou een producent dan gaan investeren in groene energie? Wanneer je toch groene stroom wilt, moet je daarom extra goed opletten wanneer je een contract afsluit.
- Kies groene stroom van een groen energiebedrijf;
- Kies Nederlandse groene stroom;
- Kies stroom met een MilieuKeur;
- Wek zelf energie op.

Bronnen:
De Consumentenbond
Hier
Milieu Centraal
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.