Klimaatneutraal vliegen?

Vliegtuig

Vliegen zonder schuldgevoel, zou het echt kunnen? Klimaatcompensatie moet de oplossing bieden. Tijdens het boeken van een vliegticket kun je ervoor kiezen de negatieve impact van je reis op het milieu te compenseren. Dit doe je door geld te doneren in de vorm van groen kapitaal.

Verschillende organisaties bieden aan te berekenen hoeveel jouw vliegreis kost aan groene compensatie. Sommige doen dit op basis van de CO2 uitstoot, andere kiezen ervoor de volledige uitstoot in rekening te brengen. Zij kijken naar alle schadelijke stoffen die vrijkomen tijdens het vliegen, zoals onverbrande koolwaterstoffen en roet.

Groen kapitaal

De compensatie is in de vorm van een geldbedrag. Dit bedrag maak je over naar de desbetreffende organisatie tijdens of na het boeken van een ticket. Zij beloven dit geld te investeren in duurzame projecten die de uitstoot compenseren. Dit kan het planten van bomen zijn of het investeren in duurzame energie, zolang het maar de uitgestoten CO2 of stoffen compenseert. Hoe zij het geld spenderen verschilt per organisatie.

Hoe werkt het?

Ik neem als voorbeeld de organisatie GreenSeat. Stel je boekt een retourticket Schiphol - Madrid, dan berekent GreenSeat dat je gemiddeld per persoon een CO2 uitstoot hebt van 0.31 ton. Dit zetten zij gelijk aan een bedrag van €3,10 incl. BTW*.

Bij GreenSeat kan je ervoor kiezen verschillende bedragen te rekenen voor de verschillende klassen in een vliegtuig. Dit in verband met de ruimte die de stoel inneemt. Ze vergelijken dit met een auto. Wanneer er drie mensen in een vierpersoons auto zitten, is de milieubelasting per persoon groter, dan wanneer er vier mensen in de auto zitten.

Voor de berekening van het tonnage maakt GreenSeat gebruik van de internationale standaard Greenhouse Gas protocol en voor de emissiefactoren de Nederlandse emissielijst.  

*GreenSeat wordt door de belastingdienst gezien als een dienst en is daarom verplicht BTW te heffen.

Het geldbedrag dat GreenSeat aan uitstoot koppelt, wordt volgens Ciska Uijlenbroek, communicatie medewerker van Climate Neutral Group, de organisatie waar GreenSeat onderdeel van is op de volgende manier berekend: "Uitstoot van de vlucht (tonnnage) x prijs ton van het project of de projectenmix. Het ene project is nu eenmaal duurder dan het andere. Gold Standard is duurder dan VCS. Gold Standard projecten moeten aantoonbaar, meetbare voordelen hebben voor de lokale bevolking. Dit zijn projecten op huishoudelijk niveau. Die hebben een ander kostenplaatje dan bv. een VCS windproject."

CO2 compenseren is niet genoeg

GreenSeat werkt dus alleen met het compenseren van CO2. Volgens het internationaal klimaatpanel IPCC is het klimaateffect van vliegen 2,7 keer zo groot als via de uitstoot van CO2 alleen. Volgens onafhankelijke voorlichtingsinstantie Milieu Centraal is de IPCC-berekening van 2,7 mogelijk te hoog, maar moet voor klimaatcompensatie van vliegreizen zeker een omrekenfactor van 1,9 worden gebruikt.

Persoonlijk denk ik dat het niet erg is wanneer het consumenten wordt aangeboden alleen de CO2 te compenseren van hun vlucht. Het totale bedrag ligt hierdoor lager en drempel om te compenseren ook.

Beter iets dan niets

Volgens Uijlenbroek is dit ook precies de reden waarom er bij GreenSeat voor gekozen is alleen de CO2 te compenseren: "GreenSeat beperkt zich sinds kort tot uitstoot van CO2 en neemt de andere broeikasgassen niet meer mee. Dan is de uitstoot dus lager, maar de kosten ook en dan zal je dus sneller compenseren. Tegenwoordig boek je als consument een ticket voor honderd euro en als je klimaatneutraal vliegt komt er een behoorlijk bedrag bij. Klimaatneutraal is ongeveer twee keer zo duur als CO2-neutraal. Nu al blijkt dat er hierdoor meer mensen kiezen voor een groene stoel van GreenSeat; dus meer mensen compenseren. Die groei vinden wij belangrijk, want als door de lagere prijs drie keer zoveel mensen voor CO2-neutraal vliegen kiezen is dat een mooi resultaat. Zo worden er meer mensen zich bewust van de impact van hun gedrag op het klimaat."

Wil je dezelfde vlucht wel volledige klimaatneutraal vliegen dan kan je een ticket boeken via Climate Neutral Group (CNG). Daar ben je inclusief BTW €6,95 kwijt. Bij CNG wordt er niet alleen gekeken naar de CO2 uitstoot, maar naar de totale uitstoot van schadelijke stoffen.

Volgende week

Vanwege de lengte van het artikel heb ik het verhaal in twee delen gesplitst. We weten nu wat klimaatcompensatie inhoudt en hoe een organisatie zoals GreenSeat de compensatie berekent. Volgende week vertel ik meer over hoe de organisaties zorgen dat de CO2 gecompenseerd wordt en of het ook echt nut heeft CO2 te compenseren. Waarom zou je bijvoorbeeld niet beter je geld kunnen uitgeven aan een goed doel zoals het WNF? Zij doen toch ook veel voor het milieu, wat is het verschil?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.